Blogs

Medisch specialist, Orthopedisch technoloog

Effectiviteit van vingerspalken

19 April 2023

Zwanenhalsmisvorming is een veel voorkomende misvorming van de hand die voorkomt bij patiënten met reumatoïde artritis (RA) en ervoor zorgt dat de vingers abnormaal buigen. De aandoening kan slopend zijn en kan de handfunctie en kwaliteit van leven aanzienlijk aantasten. Vingerspalken zijn een veelgebruikte interventie voor zwanenhalsmisvorming, maar er is beperkt bewijs voor hun effectiviteit. Deze studie is gericht op het vergelijken van de effectiviteit van twee soorten vingerspalken bij de behandeling van zwanenhalsmisvorming bij patiënten met RA; prefabricated thermoplastic splints (PTS) en silver ring splints (SRS).

De studie was een gerandomiseerde, cross-over studie waarbij 50 deelnemers met RA en zwanenhalsmisvorming betrokken waren. De deelnemers werden willekeurig toegewezen aan een van twee groepen: de ene groep kreeg gedurende vier weken een plastic zwanenhalsspalk, gevolgd door een Silversplint voor nog eens vier weken, terwijl de andere groep eerst de zilveren orthese kreeg, gevolgd door de plastic zwanenhalsspalk. Aan het einde van elke periode van vier weken werden handfunctie, pijn en tevredenheid met de spalk gemeten.

We Design 60

De resultaten van het onderzoek toonden aan dat beide soorten spalken de handfunctie aanzienlijk verbeterden en pijn verminderden in vergelijking met de baseline. De zilveren ringspalk bleek echter effectiever te zijn dan de plastic zwanenhalsspalk bij het verbeteren van de handfunctie en het verminderen van pijn. Deelnemers meldden ook meer tevredenheid over de Silversplints.

De studie biedt belangrijke inzichten in de effectiviteit van verschillende vingerspalken bij de behandeling van zwanenhalsdeformiteit bij patiënten met RA. De bevindingen suggereren dat zilveren ringspalken effectiever kunnen zijn dan plastic zwanenhalsspalken bij het verbeteren van de handfunctie en het verminderen van pijn, en mogelijk een betere keuze zijn voor patiënten met een zwanenhalsmisvorming. De auteurs merken op dat het gebruik van zilveren vingerortheses in overweging genomen moet worden als onderdeel van een alomvattend behandelplan voor patiënten met een zwanenhalsmisvorming.

De studie heeft verschillende sterke punten, waaronder het gerandomiseerde, ‘cross-over’ ontwerp, waardoor een directe vergelijking van de twee soorten spalken mogelijk was. Het gebruik van gevalideerde uitkomstmaten om de handfunctie en pijn te beoordelen, vergroot ook de validiteit van de resultaten. Het onderzoek heeft echter ook enkele beperkingen, waaronder de relatief korte duur van de interventieperiode (vier weken), die mogelijk niet voldoende is om veranderingen in handfunctie en pijn op langere termijn vast te leggen. Bovendien omvatte het onderzoek alleen deelnemers met RA en zijn de bevindingen mogelijk niet generaliseerbaar naar andere populaties met een zwanenhalsmisvorming.

Over het algemeen levert de studie belangrijk bewijs over de effectiviteit van verschillende vingerspalken bij de behandeling van zwanenhalsmisvorming bij patiënten met RA. De bevindingen benadrukken de noodzaak van verder onderzoek om de langetermijneffecten van verschillende soorten spalken te onderzoeken en hun effectiviteit te onderzoeken bij andere populaties met een zwanenhalsmisvorming. Concluderend, levert de studie bewijs voor de effectiviteit van het gebruik van Silversplints voor de behandeling van zwanenhalsmisvorming bij patiënten met reumatoïde artritis. De bevindingen suggereren dat in overweging genomen moet worden om zilveren ringspalken te gebruiken als onderdeel van een uitgebreid behandelplan voor zwanenhalsmisvorming om de handfunctie te verbeteren, pijn te verminderen en de tevredenheid van de patiënt te vergroten.

Bron: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/art.24866

Lees ook